ဖုချူးစီးပွားရေးသတင်းမဂ္ဂဇင်းထဲမှာဖော်ပြထား‌ကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုလစဥ်ထုတ်တဲ့ဖုချူးစီးပွားရေးသတင်းမဂ္ဂဇင်းနံပါတ်၃၆၇(နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၉)၏အဖွဲ့ဝင်သစ်မိတ်ဆက်တဲ့စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။